Meteen naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u de salon bezoekt en een behandeling of product bij mij afneemt. Ze bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees ze aandachtig door.

Artikel 1. Definities

1.1. Smoothy: gevestigd in Kudelstaart geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, handelend onder de naam Ontharingssalon Smoothy.

1.2. Website: de website van Ontharingssalon Smoothy, te vinden op www.ontharingssalon.nl en haar subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Smoothy.

1.4. Overeenkomst: elke overeenkomst of overeenkomst tussen Smoothy en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel zijn.

1.5. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en behandelingen van Smoothy, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien de Klant product of behandeling heeft bevestigd, gelden deze algemene voorwaarden, tenzij deze anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd zijn.

Artikel 3. Prijzen, informatie en eigen risico

3.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. Smoothy kan helaas niet garanderen dat alle informatie op de Website altijd correct en volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de Website en in andere materialen van Smoothy wordt geplaatst, zijn onderhevig aan duidelijke programmeer- en typefouten.

3.2. Smoothy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet behalen van de beloofde resultaten en/of reactie van de huid op de behandeling. Natuurlijk wordt dit met zorg samen bepaald, maar is niet te voorkomen aangezien ieder mens weer anders reageert. Behandelingen zijn geheel op eigen risico.

3.3. Als de Klant zijn afspraak niet voor 24 uur afzegt, heeft Smoothy het recht deze kosten voor de behandeling in rekening te brengen.

Artikel 4. Betaling

4.1. De Klant zal de verschuldigde bedragen voor de behandeling op de behandeldag aan Smoothy betalen in overeenstemming met de vooraf bepaalde prijs, via de betalingsmethoden die op de Website worden vermeld. Smoothy is vrij om elke betaalmethode van haar keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

Contact details

Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen heeft, kunt u per email of brief contact met ons opnemen.

Ontharingssalon Smoothy
Rechtsbuitenstraat 50
1433 DS Kudelstaart
0297-341090 of 06-30191513